KURUMSAL

Hem ulusal hem evrensel değerlere sahip; mevcut programların kazanımlarını en iyi şekilde özümsemiş, bilimsel düşünmeyi ön planda tutan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, mutlu, sağlıklı, başarılı, ilkeli, duyarlı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz.